Annex Engineering Co.,Ltd.

HITACHI

แสดง:แสดงเป็นบรรทัด/แสดงเป็นตาราง
แสดง:
จัดเรียงโดย:
A25EB(N)
21.1 ซีซี Description ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์กำลังสูงสุดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงความสามารถในการ..
D-10C
10 มม. (3/8") Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำลังไฟเข้้าความเร็วรอบความยาวเครื..
D6SH
6.5มม.(1/4") Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำลังไฟเข้้าความเร็วรอบความยาวเครื่..
D10VC2
10 มม. (3/8") ปรับความเร็วและหมุน-ซ้ายขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำล..
D10YB
10 มม. (3/8") ปรับความเร็วและหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำล..
D13
13 มม. (1/2") ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำลังไฟเข้้าคว..
FD10VA
10 มม. ปรับความเร็วหมุนซ้ายขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำลังไฟเข้้าคว..
H50
8.0 กก.1,140 วัตต์ Description กำลังไฟเข้าอัตราเจาะกระแทกรูปแบบหัวจับดอกสว่านความยาวเครื่องมือน้ำหน..
PU-PM3
16 มม.(5/8") Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ เหล็กไม้กำลังไฟเข้้าความเร็วรอบความยาวเครื่..
C18DSL
165 มม. (6-1/2 นิ้ว) ระบบหยุดการทำงานแบบอิเล็กทรอนิค Description ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยระยะต..
CG18DSDL
310 มม. (12 นิ้ว) Description แรงดันไฟฟ้ารัศมีการตัดความเร็วรอบในการตัดเล็มหญ้าความยาวของเครื่องมือ..
CH14DSL
520 มม. (20-1/2 นิ้ว) Description แรงดันไฟฟ้าความเร็วช่วงชักขนาดกิ่งไม้ที่สามารถตัดแต่งได้ ความยาวใ..
CH18DSL
520 มม. (20-1/2 นิ้ว) Description แรงดันไฟฟ้าความเร็วช่วงชักขนาดกิ่งไม้ที่สามารถตัดแต่งได้ ความยาวใ..
CJ14DSL
135 มม. (5-5/16 นิ้ว) Description ความสามารถในการตัด : ไม้ แผ่นเหล็ก รัศมีการตัดที่แคบที่สุดมุมปรับ..
CJ18DSL
135 มม. (5-5/16 นิ้ว) Description ความสามารถในการตัด : ไม้ แผ่นเหล็ก รัศมีการตัดที่แคบที่สุดมุมปรับ..
CL14DSL
10 มม. (3/8 นิ้ว) ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดแกนเหล็กแบบเส้น แรงดันไฟฟ้าความเร็วช่วงชักควา..
CR14DSL
90 มม. (3-1/2 นิ้ว) ปรับความเร็วได้ Description ขนาดงานตัด : ท่อแผ่นเหล็กไม้แรงดันไฟฟ้าความยาวช่วงช..
CR18DSL
90 มม. (3-1/2 นิ้ว) ปรับความเร็วได้ Description ขนาดงานตัด : ท่อแผ่นเหล็กไม้แรงดันไฟฟ้าความยาวช่วงช..
DB3DL
6.35 มม. (1/4" หกเหลี่ยม)ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ ตะปูเกลียวล..
DB10DL
10 มม. (3/8" หกเหลี่ยม)ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดหัวจับดอกขนาดงานขันและเจาะ ไม้เนื้ออ่อนต..
DH14DSL
16 มม. (5 /8 นิ้ว) ปรับความเร็วและ ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ Description ขนาดงานขันและเจาะ คอนกรีตเหล็กไม..
Annex Engineering Co.,Ltd.
3M innovation
KARCHER
COMEUP
Trusted by Professional
Copyright © 2022 บริษัท แอนเน็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. All rights reserved. | Powered by Appanel ®
Designed by simplecart theme on SCBS Engine v.3.3.266.